Show menu

Download image file

License:

Free use.

Exhibition:
Design and Fashion. Norway 1814

Participants:Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (Utstiller)
Bull, Knut Astrup (Kurator)
Stemshaug, Inger Helene (Kurator)
Kjellberg, Anne (Kurator)
Solbakken, Bente Aass (Kurator)
Location:Nasjonalmuseet - Kunstindustrimuseet, 02.02.2014–31.08.2014
Metadata:DigitaltMuseum API

Objects in exhibition:


Found 182 objects