Show menu

Download image file

License:

Free use.

Theodor Kittelsen

Sea Monster

Creation date:(1881)
Other titles:Illustrasjon til Asbjørnsens eventyr "Fiskersønnene" (NOR)
Vasstroll (NOR)
Object type:Tegning
Materials and techniques:Penn på papir
Technique: Penn
Material: Papir
Dimensions:280 x 184 mm
Indexing term:Bildende kunst
Motif:Eventyr og sagn, Illustrasjon
Acquisition:Ervervelsesopplysninger under arbeid
Object no.:NG.K&H.B.06898
Owner and collection:Nasjonalmuseet, The Fine Art Collections
Photo:Nasjonalmuseet / Ivarsøy, Dag Andre  Download
Metadata:DigitaltMuseum API

Machine Learning Experiment
Explore Similarities