Show menu

Download image file

License:

Free use.

Daniele Crespi (tilskrevet)
Tizian (ifølge feilaktig tradisjon)

Munkehelgen på sky, støttet av engler (NOR)

Creation date:Antagelig ca. 1620
Object type:Tegning
Materials and techniques:Penn på papir
Technique: Penn
Material: Papir
Dimensions:159 x 112 mm
Indexing term:Bildende kunst
Motif:Religiøs scene eller person
Acquisition:Ervervelsesopplysninger under arbeid
Object no.:NG.K&H.B.15028
Owner and collection:Nasjonalmuseet, The Fine Art Collections
Photo:Nasjonalmuseet / Anne Hansteen Jarre  Download
Metadata:DigitaltMuseum API

Machine Learning Experiment
Explore Similarities