Show menu

Download image file

License:

Free use.

Francesco Zuccarelli (tilskrevet)

Sittende mann og to stående kvinner (NOR)

Creation date:Antagelig midten av 1700-tallet
Object type:Tegning
Materials and techniques:Sortkritt på papir
Technique: Sortkritt
Material: Papir
Dimensions:192 x 171 mm
Indexing term:Bildende kunst
Acquisition:Ervervelsesopplysninger under arbeid
Object no.:NG.K&H.B.15031
Owner and collection:Nasjonalmuseet, The Fine Art Collections
Photo:Nasjonalmuseet / Ivarsøy, Dag Andre  Download
Metadata:DigitaltMuseum API

Machine Learning Experiment
Explore Similarities