Show menu

Download image file

License:

Free use.

Domenico Canuti (tilskrevet)
Domenichino (tilskrevet)

Den hellige Frans av Assisis stigmatisering (NOR)

Creation date:Antagelig mellom 1640 og 1680
Object type:Tegning
Materials and techniques:Sortkritt på papir
Technique: Sortkritt
Material: Papir
Dimensions:270 x 220 mm
Indexing term:Bildende kunst
Motif:Religiøs scene eller person
Acquisition:Kjøpt fra Siegwald Dahls dødsbo 1903
Object no.:NG.K&H.B.15068
Owner and collection:Nasjonalmuseet, The Fine Art Collections
Photo:Nasjonalmuseet / Ivarsøy, Dag Andre  Download
Metadata:DigitaltMuseum API

Machine Learning Experiment
Explore Similarities