Show menu

Download image file

License:

Free use.

Ukjent kunstner (usikker)
Rafael, hans skole (etter tradisjon)
Giulio Romano (artist for pattern/carton or similar)

Zevs kysser Amor (NOR)

Creation date:Antagelig siste halvdel av 1500-tallet
Object type:Tegning
Materials and techniques:Sortkritt på papir
Technique: Sortkritt
Material: Papir
Dimensions:340 x 258 mm
Indexing term:Bildende kunst
Motif:Mytologisk scene eller person
Acquisition:Ervervelsesopplysninger under arbeid
Object no.:NG.K&H.B.15099
Owner and collection:Nasjonalmuseet, The Fine Art Collections
Photo:Nasjonalmuseet / Ivarsøy, Dag Andre  Download
Metadata:DigitaltMuseum API

Machine Learning Experiment
Explore Similarities

Related objects (Relatert motiv):