Show menu

Download image file

License:

Free use.

Baccio Bandinelli (tilskrevet)

Sittende naken kvinne med barn på fanget; studier av øye (NOR)

Creation date:Antagelig mellom 1520 og 1560
Object type:Tegning
Materials and techniques:Penn på papir
Technique: Penn
Material: Papir
Dimensions:336 x 234 mm
Indexing term:Bildende kunst
Motif:Akt, Figurstudie
Acquisition:Testamentarisk gave fra Sophus Larpent, innkommet 1914
Object no.:NG.K&H.B.15132VERSO
Owner and collection:Nasjonalmuseet, The Fine Art Collections
Photo:Nasjonalmuseet  Download
Metadata:DigitaltMuseum API

Machine Learning Experiment
Explore Similarities

Related objects (Verso til):