Show menu

Download image file

License:

Free use.

Ukjent kunstner (usikker)
Giulio Romano (etter tradisjon)

Merkur (NOR)

Creation date:Antagelig mellom 1530 og 1600
Object type:Tegning
Materials and techniques:Penn og lavering, med forhøyninger i hvitt, på papir
Technique: Penn, Lavering, Forhøyinger i hvitt
Material: Papir
Dimensions:130 x 110 mm
Indexing term:Bildende kunst
Motif:Mytologisk scene eller person
Acquisition:Ervervelsesopplysninger under arbeid
Object no.:NG.K&H.B.15299
Owner and collection:Nasjonalmuseet, The Fine Art Collections
Photo:Nasjonalmuseet  Download
Metadata:DigitaltMuseum API

Machine Learning Experiment
Explore Similarities