Show menu

Download image file

License:

Free use.

Marco Marchetti (hypotetisk)
Rosso Fiorentino (ifølge feilaktig tradisjon)
Sebastiano Vini (tilskrevet)
Salviati, Francesco (artist for pattern/carton or similar)

Detalj av skulptert rammeverk (NOR)

Creation date:Antagelig siste halvdel av 1500-tallet
Object type:Tegning
Materials and techniques:Sortkritt og lavering på papir
Technique: Sortkritt, Lavering
Material: Papir
Dimensions:260 x 180 mm
Indexing term:Bildende kunst
Acquisition:Kjøpt fra Siegwald Dahls dødsbo 1903
Object no.:NG.K&H.B.15307
Owner and collection:Nasjonalmuseet, The Fine Art Collections
Photo:Nasjonalmuseet / Anne Hansteen Jarre  Download
Metadata:DigitaltMuseum API

Machine Learning Experiment
Explore Similarities