Show menu

Download image file

License:

Free use.

John Savio

Landscape near Svolvær

Creation date:Antagelig 1920-årene
Other titles:Landskap ved Svolvær (NOR)
Eanadat Spoalavuolis (SAM)
Object type:Grafikk
Materials and techniques:Tresnitt på papir
Technique: Tresnitt
Material: Papir
Dimensions:279 x 242 mm
Edition:98/100
Indexing term:Bildende kunst
Motif type:Landskap
Object no.:NMK.2018.0050
Owner and collection:Nasjonalmuseet, The Fine Art Collections
Photo:Nasjonalmuseet  Download
Metadata:DigitaltMuseum API

Machine Learning Experiment
Explore Similarities

Related objects (Annet eksemplar av):