Vis meny

Nasjonalmuseets samling av eldre og moderne kunst

Samlingen av eldre og moderne kunst i Nasjonalmuseet er blant de største i Skandinavia. Den omfatter 4 500 malerier og 900 skulpturer fra antikken til rundt 1945, i tillegg til rundt 50 000 verk på papir (ca. 20 000 tegninger og 30 000 grafiske arbeider) fra middelalderen og opp til vår tid. Samlingen inneholder også et stort antall historiske skulpturer fra antikken frem til renessansen.

 Les mer

Hovedvekten finner vi i den betydelige og omfattende samlingen av norsk kunst fra slutten av 1700-tallet frem til slutten av andre verdenskrig. Den inneholder en rekke ikoniske verk, deriblant den første malte versjonen av Edvard Munchs Skrik, fra 1893. Dessuten omfatter samlingen viktige kapitler i den forutgående kunsthistorien både internasjonalt og nordisk, slik at den norske kunsten alltid kan ses og erfares i dialog med andre strømninger.

Museets enestående samling av antikke skulpturer inneholder i hovedsak romerske kopier av gresk kunst fra arkaisk til hellenistisk tid, i tillegg til en rekke romerske keiserportretter. En liten, men førsteklasses samling av russiske ikoner med hovedvekt på Novgorod-skolen forbinder antikkens formspråk med renessansens ikonografi. Et av samlingens tidlige høydepunkter utgjøres av et rikt utvalg av Albrecht Dürers grafikk sammen med et mindre antall malerier av Lukas Cranach d.e. og hans verksted. Særlig viktig i denne sammenhengen er Gullalderen, et hovedverk av Cranach d.e.

Barokkens kunst er representert både ved malerier, tegning og grafikk, i hovedsak av nederlandske og flamske kunstnere. Gjennom mange grafiske arbeider av Rembrandt van Rijn, en oljeskisse av Peter Paul Rubens, en vedute av Jan van der Heyden, stilleben av Baltasar van der Ast og portretter av Anton van Dyck gir samlingen en eksemplarisk oversikt over det 17. århundrets sentrale sjangre. Et maleri av El Greco og en representativ gruppe barokke italienske tegninger runder av denne delen av samlingen.

Mens europeisk kunst fra det 18. århundret bare er representert med noen få verk, er samlingen av norsk og internasjonal kunst fra begynnelsen av det 19. århundret desto mer Nasjonalmuseets samling av eldre og moderne kunst omfattende. Dette er ingen tilfeldighet, det at Norge fikk egen grunnlov i 1814 markerer den egentlige begynnelsen på en selvstendig norsk kunsthistorie i nyere tid og med det også en mer intensiv samlingsvirksomhet.

Tallrike hovedverk av den norske kunstneren Johan Christian Dahl – som er representert med 147 malerier og 1500 tegninger – av Thomas Fearnley og Peder Balke, men også viktige arbeider av Jens Juel, Christoffer Wilhelm Eckersberg, Caspar David Friedrich, Gustave Carus, Eugène Delacroix og Gustave Courbet viser bredden i romantikkens strømninger i den første halvdelen av det 19. århundret. Nevnes må også en imponerende samlig trykk av Francisco Goya.

Et annet høydepunkt i samlingen er det store antallet verk fra norsk nasjonalromantikk, verk fra de innflytelsesrike norske kunstnerkoloniene i Dresden, Karlsruhe, Düsseldorf og München i perioden mellom 1840 og 1870. Her er det særlig verdt å fremheve Adolph Tidemands og Hans Gudes ikoniske Brudeferd i Hardanger, et maleri som også mange av vår tids nordmenn har et forhold til.

Orienteringen mot Frankrike ved slutten av 1800-tallet og fremover er representert ved et førsteklasses utvalg av franske impresjonister og neo-impresjonister. Viktige verk av Édouard Manet, Claude Monet, Paul Cézanne og Paul Gauguin, i tillegg til papirarbeider av Henri de Toulouse-Lautrec, kan presenteres i dialog med samtidige norske kunstnere i en uttrykksvariasjon mellom realisme, neo-impresjonisme og symbolisme. Her er hovedverk av Christian Krohg, Harriet Backer og Erik Werenskiold så vel som av ledende danske og svenske kunstnere. Nasjonalmuseet har også en stor samling viktige norske grafiske verk fra perioden 1870 til 1910, deriblant mange illustrasjoner til norske folkeeventyr.

En svært viktig del av samlingen utgjør de til sammen 58 maleriene og 175 papirarbeidene av Edvard Munch, som her kan ses i sammenheng med tidligere og samtidige norske og utenlandske kunstnere. Tidlige versjoner av kjente malerier som Skrik, Madonna, Det syke barn, Livets dans og Pubertet er enestående mesterverk ikke bare i norsk, men også i internasjonal sammenheng. Parallelt med Munchs senere kunst byr samlingen på en utførlig presentasjon av hovedverk av norske kunstnere fra første del av det 20. århundre, som malerne Harald Sohlberg, Henrik Sørensen og Ludvig Karsten og billedhoggeren Gustav Vigeland. Munchs påvirkning på tysk ekspresjonisme anskueliggjøres ved å se hans bilder i tilknytning til viktige malerier og grafiske arbeider i samlingen av for eksempel Ernst Ludwig Kirchner og Emil Nolde.

En avdeling franske malerier av blant andre Henri Matisse, Pierre Bonnard, Fernand Léger og Pablo Picasso gir bakgrunn for å studere utviklingen av norsk kunst etter 1914. Mange hovedverk av de såkalte Matisse-elevene, av norske kubister og politisk motiverte kunstnere gir en bred bakgrunn for studier av norsk kunsthistorie mellom de to verdenskrigene. Offentlig kunst fra perioden er for eksempel representert ved de såkalte freskomalerne.

Den flytende overgangen fra moderne kunst til samtidskunst markeres gjennom sentrale verk med bakgrunn i ulike modernistiske tendenser innen norsk kunst i 1930- og 40-årene. Blant de viktigste er materialbildene til Sigurd Winge og Olav Strømme, Gert Jynges ekspressive figurative malerier, den politisk motiverte kunsten til Arne Ekeland og ikke minst, den svært omfattende samlingen av Rolf Neschs grafiske verk.

En kunstsamling er en voksende organisme, den utvikler sin kvalitet og sin karakter gjennom en sammenstilling av sentrale enkeltverk, eller tyngdepunkter. Nasjonalmuseets samling av eldre og moderne kunst, som er under stadig utbygging, har et fokus på landskaper og den nære forbindelsen mellom mennesker og landskap fra romantikken via realismen og fram til ekspressive abstraksjoner.

På unikt vis representerer samlingen norsk kunst i kreativ dialog med internasjonale strømninger som påvirket de norske kunstnernes uttrykksform.

Nils Ohlsen
Avdelingsdirektør
Eldre og moderne kunstHøydepunkter. Kunst fra antikken til 1945